קריית הממשלה רמלה, הרצל 31, רמלה

קריית הממשלה - רמלה